انبر 5 عددی channellock roll-3 با 6 1/2 اینچ

ابزار دستی | تیمچه- انبر 5 عددی channellock roll-3 با 6 1/2 اینچ ,انبر سیم چین نووا مدل NTP 8006 Pro سایز 6 اینچ ... مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی آروا کد 4514ابزار شناسی - blogfaیک اهرم روی عدد 6 : با اهرمی که روی آن اعداد 1 تا 6 است تنظیم می کنیم. اهرم بعدی در حالت b : با اهرمی که روی ان 3 حرف a،b ، c است تنظیم می کنیم . با اهرمی که دقیقاً کنار جدول است در حالت w (ویت ورث) می گذاریم .سوزن منگنه 1000 عددی برند کریتور بلژیک - نیکابازار

سوزن منگنه 1000 عددی برند کریتور بلژیک جایگزینی مناسب بجای کلمپ که با اتصال غیر مقاوم کار ...

ابزار شناسی | آذر ۱۳۹۵

یک اهرم روی عدد 6 : با اهرمی که روی آن اعداد 1 تا 6 است تنظیم می کنیم. اهرم بعدی در حالت b : با اهرمی که روی ان 3 حرف a،b ، c است تنظیم می کنیم . با اهرمی که دقیقاً کنار جدول است در حالت w (ویت ورث) می گذاریم .

ابزار شناسی | آذر ۱۳۹۵

یک اهرم روی عدد 6 : با اهرمی که روی آن اعداد 1 تا 6 است تنظیم می کنیم. اهرم بعدی در حالت b : با اهرمی که روی ان 3 حرف a،b ، c است تنظیم می کنیم . با اهرمی که دقیقاً کنار جدول است در حالت w (ویت ورث) می گذاریم .

ابزار شناسی | آذر ۱۳۹۵

یک اهرم روی عدد 6 : با اهرمی که روی آن اعداد 1 تا 6 است تنظیم می کنیم. اهرم بعدی در حالت b : با اهرمی که روی ان 3 حرف a،b ، c است تنظیم می کنیم . با اهرمی که دقیقاً کنار جدول است در حالت w (ویت ورث) می گذاریم .

Copyright ©VANQUISH All rights reserved